MDE

Maintenance Engineer, Senior
Location: Stavanger
Posted: August 09, 2019
Reference: 4885
Contact: Christian Aasland

Job description

 • Kandidaten vil blant annet jobbe mot følgende utstyr;
 • Sporveksel
 • Sporfelt
 • Jordingsfeil

Qualifications

 • Elektro/mekanisk bakgrunn
 • Fokus på kontinuerlig forbedringsprosesser for drift og vedlikehold
 • Kunnskap innen vedlikeholdsstyring (vedlikeholdssløyfen)
 • Kompetanse og erfaring fra vedlikeholdsanalyser (RCM og FMECA)
 • Evne til å bruke verktøy for dataanalyse av vedlikehold og tilstandsovervåkning
 • Evne til å analysere data og preventiv vedlikehold
 • Evne til å holde presentasjon og gi opplæring til drift
 • Evne til å kommunisere mellom prosjekt og drift
 • Tilrettelegge og fasilitere funn før de inntreffer
 • Erfaring fra eller kjennskap til vedlikeholdsystem (Maximo er foretrukket)

Personal qualities

 • Beherske norsk, både muntlig og skriftlig
 • Selvgående og proaktiv
 • Fasilitere, gjennomføre og lede presentasjoner for kunde og andre involverte
 • Erfaring fra drift og prosjekt
 • Kundeorientert og relasjonsbyggende

Duedate: 01.09.19

Duration: 01.10.19-30.09.2020Apply