MDE

Planleder
Location: Stavanger
Posted: September 02, 2019
Reference: #5158
Contact: Einar Ellingsen Jr

Kompetanse og erfaring:

 • Teknisk utdannelse
 • 5-10 års erfaring som planlegger/planleder i EPCI prosjekter
 • Gjerne med erfaring med bruk av Safran eller Primavera

Arbeidsoppgaver:

 • Lede planleggingen av prosjektet i henhold til etablerte prosedyrer og rutiner
 • Lede, motivere og utvikle personalet i prosjektets planleggerteam
 • Ansvarlig for at planprosedyrer og rutiner innarbeides i prosjektet
 • Etablere og vedlikeholde planer, planleggingssystem og grensesnitt for å dekke prosjektets behov
 • Ansvar for ukentlig og månedlig planrapportering
 • Veilede og assistere alle involverte parter i prosjektet vedrørende detaljplanlegging og fremdriftsrapportering
 • Evaluere fremdrift og produktivitet
 • Gjennomføre trendanalyser
 • Delta i interne forbedringsprosjekter

DUE DATE: 30.09.2019

LOCATION: STAVANGER

DURATION: 1 ÅRApply