MDE

QA Leder
Location: Stavanger
Posted: September 10, 2019
Reference: 5187
Contact: Lauritz C.Røhn Amundsen

Ansvarsområder og hovedoppgaver


 • Planlegge, vedlikeholde og følge opp aktiviteter som vedrører prosjektets kvalitetsstyringssystem
 • Evaluering og oppfølging av leverandørers kvalitetsstyringssystem
 • Etablere og vedlikeholde prosjektets tilsynsplan basert på input fra alle organisasjonsenheter
 • Følge opp status på planlagte og utførte tilsynsaktiviteter
 • Gjennomføre interne tilsyn på etablert kvalitetsstyringssystem
 • Koordinere utarbeidelse av prosjektets kvalitetsplan, samt vedlikehold av denne
 • Distribusjon av kvalitetsplan og oppdateringer av denne
 • Etablere prosjektets tilsynsplan og holde denne løpende oppdatert
 • Følge opp avvik og forbedringsforslag i prosjektet
 • Ukentlig rapportering av status på tilsynsaktiviteter samt utestående aksjoner
 • Holde prosjektets ledelse orientert om alle vesentlige forhold som vedrører kvalitetsstyring i prosjektet
 • Planlegge og utføre interne tilsyn for å avdekke eventuelle uoverensstemmelser mellom prosjektets handlemåte i forhold til gjeldende interne bestemmelser, kontrakt og lover, for deretter å foreslå samt følge opp korrigerende tiltak
 • Spesifisere krav til kvalitetsstyring for underleverandører samt evaluere leverandørers kvalitetsstyringssystem og følge opp i form av kvalitetsrevisjoner
 • Være prosjektets kontaktperson ved tilsyn fra Kunde
 • Sørge for at nøkkelpersonell får relevant informasjon om prosjektets kvalitetsstyringssystem
 • Koordinere erfaringsoverføring fra andre prosjekter
 • Se til at erfaringer i prosjektet blir innhøstet, enten som løpende rapportering i forbedringssystemer eller ved etablering av erfaringsrapport når det er krav om dette
 • Utarbeide input til månedsrapportering eller annen forventet rapportering til kunde
 • Kandidatene må kunne snakke Norsk

Kompetansekrav

 • MSc/MBA eller BSc grad og 3 års relevant erfaring, eller ikke høyskoleutdannet med min. 8 års relevant erfaring.
 • Grunnleggende kunnskaper innen kvalitetsstyring
 • God kjennskap til ISO9000-serien og bruken av denne
 • Grunnleggende kunnskaper i revisjonsteknikk

Duedate: ASAP

Duration: 1 year

Location: Stavanger, NorwayApply