MDE

Design Engineer - Structural
Location: Arendal
Posted: September 10, 2019
Reference: 5198
Contact: Silje Christensen

Description

 • Utføre detaljdesign i Autodesk Inventor i henhold til oppdragsgivers retningslinjer.
 • Utarbeide komplett tegningsunderlag for produksjon.
 • Tekniske avklaringer mot verksted/underleverandør/site.
 • Vi ønsker å knytte til oss positive og innsatsvillige medarbeidere med gode evner til å jobbe både selvstendig og sammen med andre. - Vi søker ingeniører og sivilingeniører med 3-5 års erfaring.
 • Stillingen forutsetter at du har erfaring med CAD systemer samt god teknisk og praktisk forståelse.
 • Vi søker deg som er strukturert, kvalitetsbevisst og som er motivert for å jobbe i et hektisk miljø.
 • Det forventes gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk.
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.
 • Conduct detailed design in Autodesk Inventor according to contractor guidelines
 • Create complete drawing foundations for production.
 • Technical clarification towards workshop/supploer/site Tekniske avklaringer mot verksted/underleverandør/site.
 • We wish to connect with positive and hard-working co-workers with the ability to work independently and in teams.

Requirements

 • We seek engineers with minimum 3-5 years experience.
 • Relevant candidates have experience working in CAD systems, and a good technical and practical understanding.
 • Successful candidates are structured and quality conscious individuals that is motivated to work in a hectic environment.
 • It is expected that candidates possess good communication skills in Norwegian and English, written and verbal.
 • Relevant experience may compensate for the lack of education.

Duration: 04.11.19-31.03.20

Location: Arendal

Due date: 04.11.19Apply