MDE

Prosjektleder
Location: Stavanger
Posted: October 01, 2019
Reference: 5305
Contact: Lauritz Amundsen

Kompetanse og erfaring:

 • Teknisk utdanning (gjerne innen Elektro, Instrument, Automasjon eller Prosess).
 • Minimum 5 års relevant prosjektledererfaring.
 • God forståelse for- og erfaring med gjennomføring av multidisipline prosjekter, gjerne modifikasjonsprosjekter på topside.
 • God forståelse for oppbygging av estimater/planer.
 • God kommersiell/kontraktuell erfaring og forståelse.

Utdannelse:

Relevant Bachelor- eller Masterutdanning.

Fagbrev eller Teknisk fagskole i kombinasjon med relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

Arbeidsoppgaver:

 • Ledelse av studier og gjennomføringsoppdrag innen MMO prosjektportefølje.
 • Gjennomføre prosjekter/oppdrag slik at HMS-krav med tilhørende risikostyring er ivaretatt i alle faser av gjennomføringen og i valg av teknisk løsning.
 • Ansvarlig for oppdragets tekniske og økonomiske resultater.
 • Sikre at prosjektets/oppdragets arbeidsomfang er klart definert, og at det estimeres, planlegges og gjennomføres ihht. kontraktuelle forpliktelser, interne krav og etablert styringssystem.
 • Definere behov for kapasitet og kompetanse gjennom etablering og vedlikehold av ressursplan for oppdraget.
 • Sikre en effektiv involvering og styring av underleverandører og 3. parts leverandører.
 • Ekstern og intern rapportering ihht. kontraktuelle forpliktelser og interne krav.
 • Sikre at alle endringer blir identifisert, kvantifisert og behandlet ihht. etablerte avvik-/endringsprosedyrer.
 • Sikre effektiv kommunikasjon og et tillitsfullt samarbeid med kundene.

Personlige egenskaper:

 • Tar ansvar for HMS, kvalitet i leveranser, økonomisk inntjening, egen prestasjon, egen og andres trivsel og motivasjon.
 • Målfokusert ift. å forstå oppgaven, akseptere hard prioritering og måling av resultater.
 • Nytenkende ved å være kritisk og utfordrende til eksisterende praksis, være nysgjerrig og kreativ.

Språkkrav:

Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig

Offshore sertifikat:Fordel, ikke et krav


DUE DATE: ASAP

LOCATION: STAVANGERApply