MDE

Prosjektingeniør
Location: Stavanger
Posted: October 03, 2019
Reference: 5314
Contact: Einar Ellingsen

Arbeidsoppgaver:

 • Etablere godt samspill og kommunikasjon mellom alle involverte aktører i prosjektgjennomføringsfasen
 • Overordnet ansvar for engineering leveransen
 • Oppfølging av arbeidsforberedelse
 • Oppfølging av at krav og regelverk er i henhold til gjeldene regler og myndighetskrav
 • Oppfølging av prosjektmilepæler og rapportering av disse
 • Det forventes at du tar aktivt ansvar innenfor de oppgaver stillingen er tillagt, og at du bidrar til nytenkning og forslag til forbedringer i arbeidsprosesser og rutiner

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 10 års erfaring innen offshore relaterte prosjekter
 • Erfaring som Prosjekt Ingeniør
 • Erfaring med gjennomføring av prosjekter på norsk sokkel
 • Detaljkjennskap til krav og retningslinjer i gjeldende lover, forskrifter, Norsok standarder og kundekrav
 • Multidisiplin forståelse
 • Proaktiv

DUE DATE: ASAP

LOCATION: STAVANGER

DURATION: 1 YEARApply