MDE

AUTOMASJONS INGENIØR
Location: Sandefjord
Posted: November 12, 2019
Reference: 5474
Contact: Lauritz Amundsen

JOB DESCRIPTION:

 • Utarbeide retningslinjer og spesifikasjoner for sikkerhets og automasjonssystemer (SAS)
 • Definere og utarbeide løsninger for PCS, PDCS, F&G, ESD, PSD og HVAC
 • Utarbeide SCD, C&E, sekvensdiagram, FS, IO liste, signallister og tilsvarende
 • Oppfølging og samarbeid med kontrollsystemleverandør
 • Interface mot andre disipliner
 • Site surveys
 • Deltakelse på FAT og SAT

COMPETENCE REQUIREMENTS

 • Minimum 5 års erfaring med automasjonsleveranser fra modifikasjons – og gjennomføringsprosjekt offshore.
 • Erfaring og inngående kjennskap til automasjonsdesign og relevante standarder som NORSOK, ATEX, PTIL, IEC og kravspesifikasjonene (TR’er).
 • Erfaring fra å utarbeide SAS underlag som SCD, C&E, Sekvensdiagram, funksjonsbeskrivelser (FS) og annen dokumentasjon som beskriver implementering av ny/endret kontrollsystemlogikk.
 • Erfaring fra samarbeid med og FAT hos kontrollsystemleverandør.
 • MS office, STID, Procosys
 • FSE inkl. Praktisk HLR, EX kurs
 • Norsk og engelsk

DUE DATE: ASAP

LOCATION: SANDEFJORD, NORWAY

DURATION: ASAP - 31.12.2020Apply