MDE

Prosjekt ingeniør
Location: Stavanger
Posted: January 27, 2020
Reference: 5798
Contact: Silje Christensen

Job Description

  • Delta i oppstartsfasen med ansvar for å definere prosjektets disiplinsammensetning og kompetansebehov
  • Etablere godt samspill og kommunikasjon mellom alle involverte aktører i prosjektgjennomføringsfasen
  • Sikre og følg opp at prosjektene utføres med god økonomi-, risiko-, fremdrifts- og kontraktstyring
  • Oppfølging av detalj prosjektering, fabrikasjon, testing og installasjon
  • Oppfølging av at prosjekteringen er i henhold til gjeldende krav og regelverk
  • Oppfølging av prosjektmilepæler og rapportering av disse

Qualifications Requirements

  • Høyere teknisk utdanning
  • Min 10 års erfaring med engineerings ledelse på norsk sokkel
  • Detaljkunnskap om krav og retningslinjer i gjeldende lover, forskrifter og Norsok standarder
  • Multidisiplin forståelse

DUE DATE: ASAP

LOCATION: STAVANGER, NORWAY

DURATION: 1 YEAR WITH POSSIBILITY FOR EXTENTIONApply