MDE

FAGOPERATØR DRIFT LOGISTIKK
Location:
Posted: February 12, 2020
Reference: 5882
Contact: Lauritz Amundsen

Description about task and responsibilities:

 • Logistikkoppgaver knyttet til planlagt revisjonsstans, forkantaktivitet, under stans aktivitet og etter stans aktivitet Fremplukking og klargjøring av materiell til revisjonsstans.
 • Varemottak og varemottakskontroll, avvikshandtering, merking og mellomlagring.
 • Klargjøring og utlevering av materiell fra lager.
 • Handtering av kjemikalielager, gasser og div. utelagre.
 • Handtere prosessen med interne og eksterne kunder ifm klargjøring av materiell til planlagte aktiviteter.
 • Bistå og rettlede interne kunder i logistikkoppgaver.
 • Varetelling.
 • Tilgjengelig-gjøring av forbruksmateriell på angitte lokasjoner.
 • Handtere utgående forsendelser for reparasjon, retur for kreditt osv.

Competence requirements:

 • Erfaring innenfor logistikk.
 • Fagbrev eller Bachelor grad i Logistikk/Materialadministrasjon
 • Truck bevis og erfaring (oppgi hva en har) Med fordell erfaring i bruk av SAP

DUE DATE: 20.02.2020

LOCATION: TJEDBERGODDEN, NORWAY

DURATION: ASAP - 31.07.2020Apply