MDE

Senior Ingeniør Teknisk Sikkerhet
Location: Stavanger
Posted: March 17, 2020
Reference: 5745
Contact: Silje Christensen

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for leveranser innen teknisk sikkerhet disiplinen i tilbud, studier og gjennomføringsprosjekter.
 • Estimering av arbeidsomfang for disiplinen i prosjekt.
 • Detaljengineering og utarbeide nødvendig teknisk underlag ihht. kundekrav og spesifikasjoner (analyser, dokumenter, tegninger).
 • Risikogjennomganger både på design og installasjonsrisiko.
 • Aktiv rolle i designgjennomganger, HAZOP, SAFEOP etc.
 • Samhandling og koordinering med andre disipliner internt i prosjekt, med offshore installasjonspersonell og med kunder.

Erfaring:

 • Min. 5 års relevant erfaring, helst fra modifikasjonsprosjekter og gjerne med Equinor som kunde.
 • Erfaring fra å jobbe selvstendig i multidisipline studier og modifikasjonsprosjekter med ansvar for leveranser innen teknisk sikkerhet disiplinen.
 • Bred erfaring innen disiplinen både med teknisk sikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø.
 • Fordel med erfaring fra offshore erfaring fra surveys e.l.
 • God kjennskap til Equinor sine krav, spesifikasjoner og arbeidsmetodikk er ønskelig.
 • God multi-disiplin forståelse er et krav.

DUE DATE: ASAP
DURATION: 1 YEARS
LOCATION: STAVANGER, NORWAYApply