MDE

Senior Planleder
Location: Stavanger
Posted: June 11, 2020
Reference: 6344
Contact: Christian Aasland

​Job Description

 • Lede planleggingen av prosjektet i henhold til etablerte prosedyrer og rutiner
 • Lede, motivere og utvikle personalet i prosjektets planleggerteam
 • Ansvarlig for at planprosedyrer og rutiner innarbeides i prosjektet
 • Etablere og vedlikeholde planer, planleggingssystem og grensesnitt for å dekke prosjektets behov
 • Ansvar for ukentlig og månedlig planrapportering
 • Veilede og assistere alle involverte parter i prosjektet vedrørende detaljplanlegging og fremdriftsrapportering
 • Evaluere fremdrift og produktivitet
 • Gjennomføre trendanalyser
 • Delta i interne forbedringsprosjekter
 • Prosjektplanlederen inngår i prosjektets ledergruppe

Qualifications Requirements

 • Ledererfaring
 • Teknisk utdannelse
 • 5-10 års erfaring som planlegger/planleder i EPCI prosjekter
 • Erfaring med bruk av Safran eller Primavera

DUE DATE: ASAP

LOCATION: STAVANGER, NORWAY

DURATION: 1 YEAR, WITH POSSIBILITIES FOR EXTENSIONApply