MDE

LCI koordinator
Location: Bergen Stavanger
Posted: July 27, 2020
Reference: 6491
Contact: Lauritz Amundsen

Stillingsbeskrivelse:

 • Verifisere og levere LCI-leveranse og LCI-innsamling fra Wood til kunde, og mellom Wood og utstyrsleverandører/underkontraktører ihht. prosedyrer og kundekrav.
 • Koordinering av LCI-leveransene før endelig overlevering til kunde til i kundesystem og sikre dataflyt mellom prosjekteringsregisteret og kundens systemer.
 • Dokumentstyring for prosjekterings- og leverandørdokumentasjon.
 • Oppdatering av interne og eksterne prosjektrelaterte databaser.
 • Sikre at prosjektrelaterte prosedyrer og kunders krav til dokumentstyring blir fulgt.

Kompetanse:

 • Min. 3 års erfaring som LCI ingeniør/koordinator for modifikasjonsprosjekter, helst med Equinor som kunde.
 • Solid erfaring fra dokumentstyringssystemer og dokumenthåndtering.
 • God multidisiplin forståelse, og forståelse av teknisk dokumentasjon.
 • Ønskelig med god kjennskap til Equinor sine krav, spesifikasjoner og arbeidsmetodikk.
 • Høyskole eller universitet gjerne innenfor teknisk fag
 • Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig

DUE DATE: 03.08.2020

DURATION: 17.08.20-17.08.21

LOCATION: STAVANGER OR BERGENApply