MDE

Senior Vedlikeholds Ingeniør
Location: Stavanger
Posted: August 23, 2020
Reference: 6613
Contact: Christian Aasland

​Arbeidsoppgaver:

 • Maintenance Engineering.
 • Utføre konsekvens klassifisering.
 • Utføre RBI analyser.
 • Etablere og oppdatere Tag.
 • Utføre RCM/FMEA analyser.
 • Etablere vedlikeholdsprogram og inspeksjonsprogram i kundens system.
 • Vurdere/anbefale reservedeler.
 • Fasilitere workshops og møter.
 • Støtte Engineering disiplinene innen Operability Assurance og Maintenance Engineering.
 • Bidra til opplæring av andre ingeniører.

Erfaring:

 • Minimum 8 års erfaring innen Maintenance engineering
 • Relevant teknisk utdannelse, minimum ingeniør nivå.
 • Høy fagkompetanse innen Operability Assurance og Maintenance Engineering.
 • Erfaring fra topside Greenfield og Brownfield prosjekt.
 • Erfaring fra offshore studier og topside prosjekt på norsk sokkel.
 • Detaljkjennskap til krav og retningslinjer i gjeldende lover, forskrifter, Norsok standarder og kundekrav.
 • Erfaring fra offshore survey på norsk sokkel.

DUE DATE: ASAP

LOCATION: STAVANGER, NORWAYApply