MDE

HMS Rådgiver
Location: Stavanger
Posted: September 01, 2020
Reference: 6646
Contact: Lisa Johnsen

​Job Description

 • Jobbe sammen med HMS leder og resten av HMS teamet i vårt største byggeprosjekt
 • Være aktiv bidragsyter ift HMS måloppnåelse
 • Utvikle og administrere HMS kursprogram for vårt prosjektpersonell
 • Undervise vårt prosjektpersonell i HMS elementer tilknyttet prosjektgjennomføring.
 • Styre HMS rådgivere og verneinspektører på byggeplass.
 • Administrere HMS rapportering i prosjektet.
 • Utvikle og følge opp implementering av HMS kampanjer.
 • Følge opp granskning av HMS relaterte hendelser fra byggeplass.

Qualification Requirements

 • Relevant HMS utdanning (MSc/MBA, BSc eller verneingeniør) og minimum 3 års relevant erfaring. Manglende utdannelse kan kompenseres med lengre relevant erfaring
 • HMS Erfaring fra verfts eller offshore bransje og lignende posisjon.
 • Kommunikasjonserfaring, gjerne som kursholder.
 • Erfaring fra HMS gjennomføring i fabrikasjonsprosjekter, fortrinnsvis større EPCI prosjekter
 • God kompetanse på HMS styringssystemer
 • Spisskompetanse innen et spesifikt HMS område vil være fordel
 • Erfaring med risikovurderinger og risikostyring – fasilitering av risikovurderinger og oppfølging av risk og tiltak.
 • God kjennskap til lover, forskrifter og relevante industristandarder (AML og NORSOK)
 • Erfaring med gjennomgang og læring av hendelser / granskning
 • Gode kommunikasjonsevner både på norsk og engelsk
 • Erfaring fra offshore er ønskelig.

DUE DATE : ASAP

LOCATION: STAVANGER, NORWAY

DURATION: ONE YEARApply