MDE

Pakkeingeniør Mekanisk
Location: Sandefjord
Posted: September 15, 2020
Reference: 6745
Contact: Silje Christensen

Job Description

 • Utarbeidelse av tekniske rekvisisjoner inkl. utkast til dokumentliste (SIRL).
 • Delta på BCM (Bid Clarification Meeting), avklare tekniske saker/spørsmål og nedfelle resultatet i den tekniske delen av evalueringsrapporten.
 • Organisere og delta på ”kick-off” i samarbeid med ansvarlig innkjøper.
 • Sørge for at teknisk rekvisisjon er oppdatert før utsendelse av bestilling til leverandør.
 • Etablere distribusjonsliste for dokumentasjon i samarbeid med disiplinledere/ pakkekoordinator.
 • Sørge for at leverandørens innsendelsesdatoer for avtalt dokumentliste (SMIR) er iht. til prosjektets planer også mhp. krav til levering av LCI samt installasjon.
 • Planlegge oppfølgingsmøter hos leverandørene sammen med innkjøpsavd., MC og QA og nedfelle møtene i verifikasjonsplan sammen med innkjøpsavd.
 • Sørge for at nødvendig MC-aktiviteter er inkludert i verifikasjonsplanen og at leverandøren har tilstrekkelig kunnskap om kundens krav til MC-rapportering.
 • Varsle og gjennomføre oppfølgingsmøter hos leverandørene sammen med kundens representant og rapportere resultatet i verifikasjonsrapport.
 • Deltakelse i relevante kontroller og tester (FAT) hos leverandør iht. verifikasjonsplanen.
 • Sørge for at leverandøren utfører spesifiserte preserveringsaktiviteter før leveranse/forsendelse.
 • Sørge for at dokumenter i SMIR mottas i rett tid fra leverandør, blir returnert innen tidfrist og er kommentert også av andre relevante disipliner, inntil alle dokumenter er godkjent.
 • Sørge for at sluttdokumentasjon blir levert samt kvalitetssjekke at denne oppfyller kundens krav.
 • Rapportere fremdrift pr. innkjøpspakke ved hvert besøk hos leverandør.
 • Informere og registerere potensielle tekniske avvik iht. prosedyre.
 • Sørge for at evt. endringsarbeider, både hos leverandør og egne, blir flagget og registert.
 • Oppdatere kundens databaser som SAP og ProCoSys, for sin disiplin iht. til relevante prosedyrer.
 • Sørge for at FCP/DEP-ansvarlige får nødvendig informasjon og dokumentasjon for installering av utstyret og til rett tid iht. baseline plan.
 • Delta i disiplinmøter og andre relevante møter etter behov.

Qualification Recuirements

 • Høyskole eller universitet
 • Teknisk kunnskap til typiske leveranser i disiplinen.
 • Kjennskap til rutiner i et EPCI/MMO-prosjekt
 • Minst 5 års relevant erfaring og god forståelse for pakkeinnkjøp i større prosjekter.
 • Norsk skriftlig
 • Erfaring med utarbeidelse av dokumentasjon for WO

DUE DATE: ASAP

LOCATION: SANDEFJORD, NORWAY

DURATION: 2 YEARSApply