MDE

Automasjons Ingeniør
Location: Sandefjord
Posted: November 10, 2020
Reference: 7083
Contact: Lauritz Amundsen

​Job Description

  • Utarbeide retningslinjer og spesifikasjoner for sikkerhets og automasjonssystemer (SAS)
  • Definere og utarbeide løsninger for PCS, PSD, ESD, B&G og PDCS systemer
  • Utarbeide C&E, SCD, sekvensdiagram, FS, IO liste og tilsvarende
  • Deltakelse på FAT og SAT

Qualification Requirements

Minimum 5 års erfaring med automasjonsleveranser fra gjennomføringsprosjekt offshore.

Erfaring og inngående kjennskap til automasjonsdesign og relevante standarder som NORSOK, ATEX, PTIL, IEC og Tekniske kravspesifikasjoner (TR’er).

Erfaring fra å utarbeide SAS underlag som C&E, SCD, funksjonsbeskrivelser (FS) og
annen dokumentasjon som beskriver implementering av ny/endret kontrollsystemlogikk.

Erfaring fra samarbeid med og FAT hos kontrollsystemleverandør.

DUE DATE: 08.12.2020

DURATION: ONE YEAR

LOCATION: SANDEFJORDApply